ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           
บริษัท วิสต้า ทราโฟ จำกัด ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมัน ตามมาตรฐานของในประเทศ มอก. 384 - 2543 (TIS) และมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standards) ได้แก่ IEC , ANSI / IEEE , BS , DIN / VDE ขนาดตั้งแต่ 30 kVA - 10,000 kVA 1 เฟส และ 3 เฟส แรงดันสูงสุด 36 kV และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบัน Bureau Veritas สำหรับการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าทุกรุ่นและทุกแบบของบริษัทฯ
ด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการออกแบบ การผลิต การบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ การขนส่งที่รวดเร็ว การบริการ ที่พร้อม 24 ชั่วโมง รวมถึงการเข้าใจความต้องการ ของลูกค้าอย่างแท้จริง ทำให้ปัจจุบันหม้อแปลงไฟฟ้าวิสต้า จึงมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ เอกชน ในประเทศ และต่างประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ การทำให้ลูกค้าพอใจ คือภารกิจของเรา ที่ต้องรับผิดชอบและดูแลเอาใจใส่ ในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น จนถึงการส่งมอบโดยที่เราคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ของลูกค้าเป็นหลัก
HOTLINE : 08-1632-9779 , 08-6069-9944