ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           
Home > Technical
เทคโนโลยีการผลิต
การออกแบบ
หม้อแปลงไฟฟ้าวิสต้า ทราโฟ ได้รับการออกแบบโดยทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทางด้านหม้อแปลงไฟฟ้ามากกว่า 20 ปี
หม้อแปลงไฟฟ้าวิสต้าทุกเครื่องได้รับการออกแบบเพื่อประโยชน์ สูงสุดของลูกค้าโดยคำนึงถึงองค์ประกอบต่างๆดังนี้
 1. ความสามารถในการทนผลกระทบที่เกิดจากการลัดวงจร (Short Circuit)
 2. ความสามารถในการทนแรงดันอิมพัลส์ (Impulse) และ แรงดันเสิร์จ (Surges)
 3. ความสามารถในการทนต่อผลกระทบของฮาร์มอนิกส์ (Infuence of Harmonics)
 4. ความสามารถในการใช้งานเกินขนาดพิกัดกำลัง (Overload Capability)
 5. การออกแบบโดยคำนึงถึงความสูญเสียกำลังไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด (No-Load Loss) และความสูญเสียกำลังไฟฟ้าขณะมีโหลด (Load Loss)
แกนเหล็ก
แกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้าวิสต้า ผลิตจากเหล็กซิลิคอนรีดเย็น มีการเหนี่ยวนำเส้นแรงแม่เหล็ก ที่ดีมีความสูญเสียต่ำ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัยในการตัดเหล็ก ประกอบและเรียงแกนเหล็กแบบ Stacking Core เพื่อลดความสูญเสียของแกนเหล็ก
ขดลวดแรงต่ำ
ขดลวดแรงต่ำได้จากการพันแผ่นทองแดง (Copper Foil) หรือลวดทองแดงหุ้มกระดาษฉนวน ให้เป็นคอยล์ ตามจำนวนรอบที่ได้ออกแบบไว้โดยใช้เครื่องพันคอยล์แรงต่ำ ระหว่างชั้นของขดลวดแรงต่ำ จะรองด้วยกระดาษฉนวน โดยออกแบบให้มีร่องน้ำมันระบายความร้อนเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ขดลวดแรงสูง
ขดลวดแรงสูงได้จากการพันลวดทองแดงอาบน้ำยาเป็นชั้นๆ ให้เป็นคอยล์ ตามจำนวนรอบ ที่ออกแบบไว้ ระหว่างชั้นของขดลวดแรงสูงจะรองด้วยกระดาษฉนวน โดยออกแบบ ให้มีร่องน้ำมันระบายความร้อนเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ตัวถังหม้อแปลง
ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้าวิสต้าเป็นแบบ Corrugated Fins ผลิตจากเหล็กรีดเย็น โดยออกแบบ ให้ครีบระบายความร้อนมีพื้นที่สัมผัสกับอากาศภายนอกอย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการระบายความร้อน ได้ดีที่สุด และขณะเดียวกันสามารถทนแรงดันภายในตัวถังหม้อแปลงได้ โดยมีการทดสอบรอยรั่วของตัวถัง แล้วจึงนำไปผ่านกระบวนการกำจัดสนิมและคราบสกปรกต่างๆที่ผิว ก่อนที่จะนำไปทำสีรองพื้นและสีภายนอกต่อไป
การประกอบขดลวดเข้ากับแกนเหล็ก
โดยการนำขดลวดแรงต่ำและขดลวดแรงสูงสวมเข้ากับแกนเหล็ก ต่อขดลวดแรงต่ำและขดลวดแรงสูงตามขั้วหรือสัญลักษณ์กลุ่มที่กำหนด แล้วจึงต่อปลายขดลวดแต่ละชุดเข้ากับลูกถ้วย แรงสุงและแรงต่ำพร้อมกับอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ จากนั้นนำไปอบไล่ความชื้นในตู้อบสุญญากาศจนแห้งสนิท ก่อนที่จะนำมาประกอบเข้ากับตัวถังหม้อแปลง พร้อมทั้งเติมน้ำมันหม้อแปลงภายใต้สภาวะสุญญากาศ
การทดสอบคุณภาพ
หม้อแปลงไฟฟ้าวิสต้าทุกเครื่องจะต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้าดังนี้
การทดสอบประจำ
 1. การทดสอบอัตราส่วนของแรงดัน
 2. การทดสอบขั้วหรือสัญลักษณ์กลุ่มเวกเตอร์
 3. การวัดความต้านทานของขดลวด
 4. การทดสอบการสูญเสียกำลังไฟฟ้า และกระแสขณะไม่มีโหลด
 5. การทดสอบการศสูญเสียกำลังไฟฟ้าขณะมีโหลด และแรงดันอิมพีแดนซ์
 6. การทดสอบความคงทนต่อแรงเหนี่ยวนำเกิน
 7. การทดสอบความคงทนต่อแรงดันเกินจากตัวจ่ายอื่น
 8. การทดสอบรอยรั่วซึมอของน้ำมัน
 9. การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำมัน
 10. การทดสอบความหนาของสีเคลือบตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า
นอกเหนือจากการทดสอบประจำแล้ว ทางบริษัทฯ ยังสามารถทำการทดสอบเฉพาะแบบ ตามมาตรฐานสากลในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

การทดสอบเฉพาะแบบ (Type Test)
 1. การทดสอบความคงทนต่อแรงดันอิมพัลส์
 2. การทดสอบอุณหภูมิเพิ่ม
การทดสอบพิเศษ (Special Test)
 1. การทดสอบความทนทานต่อการลัดวงจร
 2. การทดสอบความดังของเสียงรบกวน
HOTLINE : 08-1632-9779 , 08-6069-9944