ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           
Home > Service
บริษัท วิสต้า ทราโฟ จำกัด มีบริการขนส่งพร้อมด้วยพนักงานที่มีความชำนาญ เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
บริการด้วยใจ....ใส่ใจด้วยคุณภาพ
After Sales Service
Vista มีทีมบริการหลังการขาย ประกอบด้วย วิศวกรและ Techincians ที่มีประสบการณ์
พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับให้บริการอย่างรวดเร็วตลอด 24 ชม.
Vista Trafo …. We care
รับประกันคุณภาพ 3 ปีเต็ม

ฟรี ! ค่าแรง ค่าอะไหล่ตลอดอายุการรับประกัน
ฟรี ! ค่าทดสอบไฟฟ้า
ฟรี ! ค่าบริการขนส่งถึง Site งาน มีหม้อแปลงไฟฟ้าให้สำรองใช้งานในกรณีฉุกเฉิน
ฟรี ! บริการให้คำปรึกษาการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรไฟฟ้าที่มีประสบการณ์
บริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายทุกยี่ห้อ
HOTLINE : 08-1632-9779 , 08-6069-9944