ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           
Home > About Us
บริษัท วิสต้า ทราโฟ จำกัด ผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำมัน ตามมาตรฐานของในประเทศ มอก. 384 - 2543 (TIS) และมาตรฐานระหว่างประเทศ (International Standards) ได้แก่ IEC , ANSI / IEEE , BS , DIN / VDE ขนาดตั้งแต่ 30 kVA - 10,000 kVA 1 เฟส และ 3 เฟส แรงดันสูงสุด 36 kV และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบัน Bureau Veritas สำหรับการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าทุกรุ่นและทุกแบบของบริษัทฯ
ด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการออกแบบ การผลิต การบริหารจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ การขนส่งที่รวดเร็ว การบริการ ที่พร้อม 24 ชั่วโมง รวมถึงการเข้าใจความต้องการ ของลูกค้าอย่างแท้จริง ทำให้ปัจจุบันหม้อแปลงไฟฟ้าวิสต้า จึงมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ เอกชน ในประเทศ และต่างประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ การทำให้ลูกค้าพอใจ คือภารกิจของเรา ที่ต้องรับผิดชอบและดูแลเอาใจใส่ ในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น จนถึงการส่งมอบโดยที่เราคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ของลูกค้าเป็นหลัก
HOTLINE : 08-1632-9779 , 08-6069-9944