ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           ถูก เร็ว ดี           
บริษัท วิสต้า ทราโฟ จำกัด มีบริการขนส่งพร้อมด้วยพนักงานที่มีความชำนาญ เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า
บริการด้วยใจ....ใส่ใจด้วยคุณภาพ
After Sales Service
Vista มีทีมบริการหลังการขาย ประกอบด้วย วิศวกรและ Techincians ที่มีประสบการณ์
พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยสำหรับให้บริการอย่างรวดเร็วตลอด 24 ชม.
Vista Trafo …. We care
รับประกันคุณภาพ 3 ปีเต็ม
ฟรี ! ค่าแรง ค่าอะไหล่ตลอดอายุการรับประกัน
ฟรี ! ค่าทดสอบไฟฟ้า
ฟรี ! ค่าบริการขนส่งถึง Site งาน มีหม้อแปลงไฟฟ้าให้สำรองใช้งานในกรณีฉุกเฉิน
ฟรี ! บริการให้คำปรึกษาการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าโดยทีมวิศวกรไฟฟ้าที่มีประสบการณ์
บริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายทุกยี่ห้อ
HOTLINE : 08-1632-9779 , 08-6069-9944