Vista Trafo “ Worth upon your satisfaction”
Vista Trafo
"ความคุ้มค่าที่คุณพึ่งพอใจ"

news & events

Vista หม้อแปลงประหยัดพลังงาน
หม้อแปลงไฟฟ้า Vista trafo ได้รับรางวัล เครื่องหมายฉลากเขียว
2 ต.ค. 2561 / 17:11:04 น.
Vista สนับสนุนการใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมาย
Vista trafo ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย จากกระทรวงแรงงาน
18 ส.ค. 2561 / 16:30:21 น.
hotline : 081-632-9779, 086-069-9944
Email : vt@vistatrafo.com
Copyright : 2015 Vistatrafo.com
Design By Cw.in.th